PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Nisko

Mapa

   
Gmina gm. Nisko
Liczba mieszkańców 22 814
Liczba wyborców 17 524

Wybory Burmistrza

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Kowalik Mariusz 53 wyższe Nisko, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców ZIEMIA NIŻAŃSKA, nie należy do partii politycznej 1241 17,66% Nie
2 Ozimek Julian 58 wyższe Nisko, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców NIŻAŃSKI BLOK WYBORCZY, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej 2361 33,59% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
3 Sroka Józef 45 wyższe Racławice, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, nie należy do partii politycznej 1525 21,70% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
4 Waniewski Mirosław Janusz 44 wyższe Nisko, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, popierany przez Ligę Polskich Rodzin, nie należy do partii politycznej 606 8,62% Nie
5 Wrześniak Adam 47 wyższe Nisko, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Społeczno-Gospodarcze, nie należy do partii politycznej 1296 18,44% Nie

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
17518 7186

41,02%

7183 7029 97,86%