PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Drobin

Mapa

   
Gmina gm. Drobin
Liczba mieszkańców 8 844
Liczba wyborców 6 627

Wybory Burmistrza

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Gajdka Andrzej Stanisław 55 średnie Nagórki Olszyny, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Miasta i Gminy Drobin "Nasze Miasto i Gmina Drobin", nie należy do partii politycznej 71 2,06% Nie
2 Olendrzyńska Elżbieta 47 wyższe Drobin, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Sprawa, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej 846 24,57% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
3 Staniszewski Jan 50 średnie Bulkowo, zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Nasza Przyszłość", popierany przez Ogólnopolski Związek Zawodowy KONTAKT, nie należy do partii politycznej 37 1,07% Nie
4 Szykulski Grzegorz 39 wyższe Drobin, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, nie należy do partii politycznej 472 13,71% Nie
5 Wiśniewski Sławomir 48 wyższe Drobin, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Sławomir Wiśniewski - Wspólny Cel, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej 1505 43,71% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
6 Wojtiuk Stanisław 60 wyższe Płock, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządność", członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 512 14,87% Nie

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
6622 3536

53,40%

3530 3443 97,54%