PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

m. Płońsk

Mapa

   
Gmina m. Płońsk
Liczba mieszkańców 22 472
Liczba wyborców 18 030

Wybory Burmistrza

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Aleksandrowicz Zygmunt 56 wyższe Płońsk, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Płońskie Forum Samorządowe, nie należy do partii politycznej 1609 20,41% Nie
2 Kamiński Stanisław 56 wyższe Nacpolsk, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, członek Prawa i Sprawiedliwości 492 6,24% Nie
3 Obermeyer Paweł 40 wyższe Płońsk, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Ponad Podziałami, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej 2074 26,31% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
4 Pietrasik Andrzej Józef 49 wyższe Płońsk, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Ziemi Płońskiej, nie należy do partii politycznej 3708 47,04% Uczestniczy w ponownym głosowaniu

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
18013 8044

44,66%

8039 7883 98,06%