PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Radymno

Mapa

   
Gmina gm. Radymno
Liczba mieszkańców 11 667
Liczba wyborców 8 760

Wybory Wójta

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Broda Janusz Antoni 45 wyższe Zabłotce, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 417 8,10% Nie
2 Broda Ryszard 49 średnie Skołoszów, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, członek Prawa i Sprawiedliwości 660 12,82% Nie
3 Gil Marian 50 wyższe Ostrów, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, popierany przez Ligę Polskich Rodzin, członek Ligi Polskich Rodzin 917 17,81% Nie
4 Ślęzak Stanisław Andrzej 64 wyższe Sośnica, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Doświadczenie i Odpowiedzialność, nie należy do partii politycznej 3155 61,27% Tak

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
8734 5245

60,05%

5243 5149 98,21%