PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Sompolno

Mapa

   
Gmina gm. Sompolno
Liczba mieszkańców 10 764
Liczba wyborców 8 222

Wybory Burmistrza

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Bednarek Roman Paweł 37 średnie Sompolno, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Mała Ojczyzna, nie należy do partii politycznej 826 16,51% Nie
2 Dunaj Stanisław Antoni 55 średnie Dąbrowa, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "WSPÓLNY CEL", nie należy do partii politycznej 1103 22,05% Nie
3 Kossowski Andrzej Stanisław 49 Srednie Zakrzewek, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Niezależni, nie należy do partii politycznej 1216 24,31% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
4 Słodkiewicz Tadeusz Tymoteusz 54 średnie Sompolno, zgłoszony przez Komitet Wyborczy TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE, popierany przez Towarzystwo Samorządowe, nie należy do partii politycznej 1270 25,38% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
5 Wełnicki Piotr Paweł 48 Zawodowe Sompolno, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Wełnickiego, nie należy do partii politycznej 588 11,75% Nie

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
8222 5121

62,28%

5118 5003 97,75%