PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Ruda Maleniecka

Mapa

   
Gmina gm. Ruda Maleniecka
Liczba mieszkańców 3 509
Liczba wyborców 2 808

Wybory Wójta

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Kuca Leszek Zenon 38 wyższe Ruda Maleniecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców LESZKA KUCY, nie należy do partii politycznej 593 30,33% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
2 Nowak Mirosław 44 wyższe Ruda Maleniecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Samorząd - Gmina, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, nie należy do partii politycznej 561 28,70% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
3 Partyka Mariusz Zbigniew 46 wyższe Ruda Maleniecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, członek Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej 379 19,39% Nie
4 Pluta Bogusław 49 wyższe Ruda Maleniecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców spokojna gmina Ruda Maleniecka, nie należy do partii politycznej 24 1,23% Nie
5 Zieliński Lucjan 62 średnie Dęba, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 398 20,36% Nie

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
2804 1989

70,93%

1987 1955 98,39%