PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

m. Zduńska Wola

Mapa

   
Gmina m. Zduńska Wola
Liczba mieszkańców 45 047
Liczba wyborców 36 137

Wybory Prezydenta Miasta

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Bączkowski Krzysztof Henryk 55 wyższe Zapolice, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Forum Praca Rodzina Sprawiedliwość, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, nie należy do partii politycznej 4836 31,13% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
2 Brodzki Andrzej Władysław 41 wyższe Zduńska Wola, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Porozumienie Ponad Podziałami "Razem", nie należy do partii politycznej 3314 21,33% Nie
3 Krysiak Leszek Kazimierz 62 wyższe Zduńska Wola, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Lewicowo-Demokratyczne "Lewica Razem", członek "Socjaldemokracji Polskiej" 766 4,93% Nie
4 Pustelnik Jolanta 53 wyższe Zduńska Wola, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Samorządowy Centroprawicy, nie należy do partii politycznej 2568 16,53% Nie
5 Rzeźniczak Zenon 49 wyższe Zduńska Wola, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Mała Ojczyzna - Zduńska Wola, nie należy do partii politycznej 4053 26,09% Uczestniczy w ponownym głosowaniu

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
36144 15978

44,21%

15963 15537 97,33%