PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Pińczów

Mapa

   
Gmina gm. Pińczów
Liczba mieszkańców 22 679
Liczba wyborców 18 232

Wybory Burmistrza

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Badurak Włodzimierz Stanisław 46 wyższe Kopernia, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców ZIEMIA PIŃCZOWSKA, nie należy do partii politycznej 2116 22,37% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
2 Handlarski Andrzej 55 wyższe Młodzawy Duże, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 1252 13,23% Nie
3 Kapałka Jacek Paweł 36 wyższe Pińczów, zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej 1085 11,47% Nie
4 Koniusz Krzysztof Jan 43 wyższe Pińczów, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE - PIŃCZÓW", nie należy do partii politycznej 1621 17,13% Nie
5 Łaganowski Łukasz Marian 43 wyższe Pińczów, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców PONIDZIE-2006, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, członek Prawa i Sprawiedliwości 2664 28,16% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
6 Wajs-Urban Wioletta 39 średnie Bogucice, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, popierana przez Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej, członek Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej 723 7,64% Nie

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
18048 9668

53,57%

9663 9461 97,91%