PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Kowal

Mapa

   
Gmina gm. Kowal
Liczba mieszkańców 4 181
Liczba wyborców 3 200

Wybory Wójta

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Adamczyk Stanisław 52 wyższe Dziardonice, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA KOWAL, nie należy do partii politycznej 701 43,35% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
2 Jaskulski Marek 47 wyższe Rakutowo, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa, nie należy do partii politycznej 429 26,53% Nie
3 Szubski Marek Franciszek 54 wyższe Grabkowo, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "PONAD PODZIAŁAMI", członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 487 30,12% Uczestniczy w ponownym głosowaniu

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
3199 1649

51,55%

1649 1617 98,06%