PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Chęciny

Mapa

   
Gmina gm. Chęciny
Liczba mieszkańców 14 901
Liczba wyborców 11 846

Wybory Burmistrza

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Bielecki Kazimierz Lucjan 58 średnie Lipowica, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, członek Prawa i Sprawiedliwości 221 3,38% Nie
2 Chabik Bogdan Józef 49 wyższe Chęciny, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Razem do Celu", nie należy do partii politycznej 1099 16,82% Nie
3 Gugulski Jacek Mariusz 38 wyższe Chęciny, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców ZGODA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ, nie należy do partii politycznej 904 13,84% Nie
4 Jaworski Robert 36 wyższe Chęciny, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców ROBERTA JAWORSKIEGO, nie należy do partii politycznej 2000 30,61% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
5 Maciejczyk Grażyna 51 wyższe Siedlce, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ", nie należy do partii politycznej 1562 23,91% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
6 Pobocha Witold 60 średnie Radkowice, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 748 11,45% Nie

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
11738 6617

56,37%

6615 6534 98,78%