PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Izbica Kujawska

Mapa

   
Gmina gm. Izbica Kujawska
Liczba mieszkańców 8 180
Liczba wyborców 6 239

Wybory Burmistrza

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Krzyżanowicz Henryk 51 wyższe magisterskie Błenna, zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej 815 24,47% Nie
2 Lewandowski Marian 57 średnie Świętosławice, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 913 27,41% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
3 Sadowski Bogdan 57 wyższe Izbica Kujawska, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, nie należy do partii politycznej 1603 48,12% Uczestniczy w ponownym głosowaniu

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
6233 3418

54,84%

3416 3331 97,51%