PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Wysoka

Mapa

   
Gmina gm. Wysoka
Liczba mieszkańców 7 037
Liczba wyborców 5 159

Wybory Burmistrza

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Madej Marek 46 wyższe Wysoka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Decydujmy Razem", nie należy do partii politycznej 1822 79,53% Tak
2 Pankowski Marek 50 wyższe Wysoka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Marka Pankowskiego, nie należy do partii politycznej 469 20,47% Nie

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
5157 2365

45,86%

2363 2291 96,95%