PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Pawłosiów

Mapa

   
Gmina gm. Pawłosiów
Liczba mieszkańców 8 230
Liczba wyborców 6 302

Wybory Wójta

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Mazurkiewicz Stanisław 37 średnie Pawłosiów, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarujmy Razem, nie należy do partii politycznej 1221 37,04% Nie
2 Węgrzynowska Halina 57 średnie ekonomiczne Widna Góra, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządowy", nie należy do partii politycznej 2075 62,96% Tak

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
6297 3335

52,96%

3332 3296 98,92%