PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Sułkowice

Mapa

   
Gmina gm. Sułkowice
Liczba mieszkańców 13 871
Liczba wyborców 10 448

Wybory Burmistrza

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Mardaus Józef 49 wyższe Biertowice, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Tradycja i Przyszłość", nie należy do partii politycznej 1941 44,98% Nie
2 Pułka Piotr 41 wyższe Rudnik, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Pułki, nie należy do partii politycznej 2374 55,02% Tak

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
10426 4447

42,65%

4444 4315 97,10%