PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Prochowice

Mapa

   
Gmina gm. Prochowice
Liczba mieszkańców 7 431
Liczba wyborców 5 877

Wybory Burmistrza

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Kołodziejska Halina Anastazja 60 wyższe Lisowice, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców HALINA KOŁODZIEJSKA, nie należy do partii politycznej 1764 48,88% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
2 Piskorowski Mieczysław Antoni 56 średnie Prochowice, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE PROCHOWICE, nie należy do partii politycznej 230 6,37% Nie
3 Sielicka Alicja Elżbieta 46 wyższe Rogów Legnicki, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Alicja Sielicka, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 1615 44,75% Uczestniczy w ponownym głosowaniu

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
5880 3665

62,33%

3664 3609 98,50%