PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Złocieniec

Mapa

   
Gmina gm. Złocieniec
Liczba mieszkańców 16 097
Liczba wyborców 12 639

Wybory Burmistrza

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Czakański Grzegorz, Stefan 52 wyższe Złocieniec, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie - Razem, nie należy do partii politycznej 653 13,05% Nie
2 Pentelski Roman, Stanisław 48 wyższe Złocieniec, zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej 382 7,64% Nie
3 Włodarczyk Waldemar, Krzysztof 48 wyższe Złocieniec, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Niezależne Forum Samorządowe "Pojezierze Drawskie", nie należy do partii politycznej 2922 58,40% Tak
4 Wojtaszek Teresa 51 wyższe Złocieniec, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Moje Miasto i Gmina Złocieniec, nie należy do partii politycznej 1046 20,91% Nie

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
12627 5108

40,45%

5097 5003 98,16%