PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Ćmielów

Mapa

   
Gmina gm. Ćmielów
Liczba mieszkańców 8 074
Liczba wyborców 6 525

Wybory Burmistrza

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Kuśmierz Jan Józef 50 wyższe Jastków, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie na Rzecz Rozwoju Gminy, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 2525 74,00% Tak
2 Stachowicz Jan 59 wyższe Ćmielów, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, członek Prawa i Sprawiedliwości 597 17,50% Nie
3 Wójcik Witold Adam 56 średnie Ćmielów, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, członek Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej 290 8,50% Nie

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
6525 3464

53,09%

3465 3412 98,47%