PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Piekoszów

Mapa

   
Gmina gm. Piekoszów
Liczba mieszkańców 15 164
Liczba wyborców 11 589

Wybory Wójta

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Dąbrowa Tadeusz Krzysztof 42 wyższe Piekoszów, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "WSPÓLNIE DLA GMINY", nie należy do partii politycznej 2741 46,82% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
2 Prędota Paweł Piotr 43 wyższe Janów, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Skuteczny Samorząd Piekoszów, nie należy do partii politycznej 863 14,74% Nie
3 Salwa Henryk 47 wyższe Podzamcze Piekoszowskie, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNOTA, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 1090 18,62% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
4 Stroński Andrzej Kazimierz 63 wyższe techniczne Jaworznia Zagórze, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, członek Prawa i Sprawiedliwości 441 7,53% Nie
5 Szot Lech 53 średnie Łaziska, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "NIEZALEŻNI" - PIEKOSZÓW, nie należy do partii politycznej 244 4,17% Nie
6 Świercz Stanisław 55 wyższe Micigózd, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Świętokrzyskie Stowarzyszenie Samorządowe, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej 475 8,11% Nie

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
11595 5979

51,57%

5973 5854 98,01%