PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Żółkiewka

Mapa

   
Gmina gm. Żółkiewka
Liczba mieszkańców 6 313
Liczba wyborców 5 137

Wybory Wójta

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Cichosz Lucjan 56 wyższe Żółkiew Kolonia, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców NORMALNA GMINA, nie należy do partii politycznej 1818 61,96% Tak
2 Grabek Andrzej 39 wyższe Średnia Wieś, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 754 25,70% Nie
3 Kania Marian 54 średnie Zaburze, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców MARIANA KANI, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 263 8,96% Nie
4 Widz Urszula Agnieszka 33 średnie Zaburze, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, członek Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej 99 3,37% Nie

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
5112 2998

58,65%

2982 2934 98,39%