PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Kisielice

Mapa

   
Gmina gm. Kisielice
Liczba mieszkańców 6 487
Liczba wyborców 4 827

Wybory Burmistrza

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Bielawski Bartosz Piotr 33 wyższe Kisielice, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 819 32,08% Nie
2 Koprowiak Tomasz 50 wyższe Kisielice, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Straż-Gmina-Rozwój, nie należy do partii politycznej 1478 57,89% Tak
3 Lejmanowicz Andrzej 46 średnie Kisielice, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "SILNA GMINA", nie należy do partii politycznej 256 10,03% Nie

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
4826 2613

54,14%

2612 2553 97,74%