PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

m. Sulejówek

Mapa

   
Gmina m. Sulejówek
Liczba mieszkańców 18 021
Liczba wyborców 14 612

Wybory Burmistrza

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Chachulski Waldemar 50 wyższe Sulejówek, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "W służbie dla Sulejówka", nie należy do partii politycznej 2534 35,40% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
2 Gawiński Arkadiusz Witold 45 wyższe Sulejówek, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, nie należy do partii politycznej 1190 16,62% Nie
3 Pokojski Zenon 50 wyższe Warszawa, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa - Razem, nie należy do partii politycznej 1619 22,62% Nie
4 Radziszewski Grzegorz 28 wyższe Sulejówek, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Praworządny Sulejówek, nie należy do partii politycznej 1815 25,36% Uczestniczy w ponownym głosowaniu

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
14615 7286

49,85%

7280 7158 98,32%