PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Kosakowo

Mapa

   
Gmina gm. Kosakowo
Liczba mieszkańców 7 813
Liczba wyborców 6 237

Wybory Wójta

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Busz Mirosław Antoni 46 średnie Rewa, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Twórzmy Wspólnie", nie należy do partii politycznej 919 24,86% Nie
2 Włudzik Jerzy Henryk 61 wyższe Kosakowo, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców JERZEGO WŁUDZIKA, nie należy do partii politycznej 2778 75,14% Tak

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
6279 3767

59,99%

3762 3697 98,27%