PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Nowa Słupia

Mapa

   
Gmina gm. Nowa Słupia
Liczba mieszkańców 10 992
Liczba wyborców 8 021

Wybory Wójta

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Dudzic Zdzisław 44 Wyższe Jeziorko, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "NASZA GMINA - NASZ DOM", członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 2008 41,66% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
2 Gałka Wiesław Jerzy 51 Wyższe Nowa Słupia, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Wiesława Gałki - Gospodarna Gmina, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 2391 49,61% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
3 Orliński Władysław 66 Wyższe-magisterskie Nowa Słupia, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Niezależny - W. Orlińskiego, nie należy do partii politycznej 421 8,73% Nie

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
8052 4882

60,63%

4870 4820 98,97%