PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Bieliny

Mapa

   
Gmina gm. Bieliny
Liczba mieszkańców 10 013
Liczba wyborców 7 425

Wybory Wójta

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Borowiecki Kazimierz Marian 53 Wyższe Bieliny, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 523 14,21% Nie
2 Gałka Jan Roman 57 Wyższe zawodowe Bieliny, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców DLA DOBRA GMINY, nie należy do partii politycznej 937 25,46% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
3 Kopacz Sławomir Jan 36 Wyższe Huta Podłysica, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców ROZWÓJ I WSPÓŁPRACA, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, członek Prawa i Sprawiedliwości 1729 46,98% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
4 Mazur Tadeusz Stanisław 49 Średnie - techniczne Huta Podłysica, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Praworządna Gmina", nie należy do partii politycznej 223 6,06% Nie
5 Nowakowski Marek Piotr 52 Średnie Belno, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Ochotniczej Straży Pożarnej w Belnie, nie należy do partii politycznej 268 7,28% Nie

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
7425 3737

50,33%

3735 3680 98,53%