PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Kowalewo Pomorskie

Mapa

   
Gmina gm. Kowalewo Pomorskie
Liczba mieszkańców 11 442
Liczba wyborców 8 737

Wybory Burmistrza

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Grabowski Andrzej Antoni 56 średnie techniczne Wielka Łąka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Kowalewo Pomorskie, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 2247 62,63% Tak
2 Kuciak-Olszewska Elżbieta 47 wyższe Szychowo, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Blok Prawicy, nie należy do partii politycznej 1341 37,37% Nie

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
8778 3700

42,15%

3698 3588 97,03%