PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Drawsko Pomorskie

Mapa

   
Gmina gm. Drawsko Pomorskie
Liczba mieszkańców 17 159
Liczba wyborców 13 564

Wybory Burmistrza

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Barczak Jan Władysław 55 zawodowe Drawsko Pomorskie, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Patriotyczny "Forum Polskie", nie należy do partii politycznej 194 3,34% Nie
2 Jakomulski Zbigniew 45 wyższe Drawsko Pomorskie, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Drawszczanie, nie należy do partii politycznej 374 6,43% Nie
3 Kręcisz Czesław 68 wyższe Drawsko Pomorskie, zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej 479 8,24% Nie
4 Mieczkowski Zbigniew 54 wyższe Drawsko Pomorskie, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Niezależne Forum Samorządowe "Pojezierze Drawskie", nie należy do partii politycznej 474 8,15% Nie
5 Ptak Zbigniew 51 wyższe Drawsko Pomorskie, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Nasza gmina, nasz powiat - to my", nie należy do partii politycznej 4293 73,84% Tak

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
13553 5930

43,75%

5929 5814 98,06%