PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Jeżowe

Mapa

   
Gmina gm. Jeżowe
Liczba mieszkańców 10 039
Liczba wyborców 7 318

Wybory Wójta

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Lesiczka Gabriel 53 wyższe Jeżowe, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Społeczno-Gospodarcze, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 3021 76,21% Tak
2 Rutkowski Grzegorz Stanisław 41 średnie Jeżowe, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNA GMINA, nie należy do partii politycznej 943 23,79% Nie

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
7318 4023

54,97%

4023 3964 98,53%