PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Lwówek

Mapa

   
Gmina gm. Lwówek
Liczba mieszkańców 9 247
Liczba wyborców 6 997

Wybory Burmistrza

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Długosz Piotr 48 średnie Lwówek, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 452 13,54% Nie
2 Mroczkiewicz Rafał 46 wyższe Zębowo, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Rafała Mroczkiewicza-Przyjazna Gmina, nie należy do partii politycznej 2171 65,04% Tak
3 Witkowski Ireneusz 58 wyższe Chmielinko, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Samorządna Gmina Lwówek, nie należy do partii politycznej 715 21,42% Nie

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
6993 3390

48,48%

3388 3338 98,52%