PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Rudnik nad Sanem

Mapa

   
Gmina gm. Rudnik nad Sanem
Liczba mieszkańców 10 293
Liczba wyborców 8 078

Wybory Burmistrza

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Binkowski Ryszard Leonard 58 wyższe Rudnik nad Sanem, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "RYBIN", członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej 300 8,49% Nie
2 Grochowski Waldemar 47 Wyższe Rudnik nad Sanem, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Twój Samorząd, nie należy do partii politycznej 2397 67,87% Tak
3 Ruchaj Piotr 57 wyższe Rudnik nad Sanem, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, popierany przez Ligę Polskich Rodzin, członek Ligi Polskich Rodzin 142 4,02% Nie
4 Saja Henryk Józef 49 średnie Rudnik nad Sanem, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, nie należy do partii politycznej 693 19,62% Nie

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
8075 3603

44,62%

3600 3532 98,11%