PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Białowieża

Mapa

   
Gmina gm. Białowieża
Liczba mieszkańców 2 460
Liczba wyborców 2 075

Wybory Wójta

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Bajko Anna 65 średnie Białowieża, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców RAZEM, nie należy do partii politycznej 113 9,42% Nie
2 Korch Michał 26 wyższe Białowieża, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców NOWA SZANSA, nie należy do partii politycznej 340 28,33% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
3 Laprus Elżbieta 53 wyższe Białowieża, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców CZAS BIAŁOWIEŻY, nie należy do partii politycznej 267 22,25% Nie
4 Litwinowicz Albert Waldemar 41 wyższe Białowieża, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Alberta Litwinowicza, nie należy do partii politycznej 480 40,00% Uczestniczy w ponownym głosowaniu

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
2076 1213

58,43%

1213 1200 98,93%