PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

Rzeczpospolita Polska

Mapa

Statystyki ogólnopolskie

Początek strony
Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
Polska - ogółem 2 826 46 790 23 285 30 329 813 37 982 080
województwa 16 561 88 30 329 813 37 982 080
powiaty 314 6 284 1 346 20 114 528 25 659 407
miasta na prawach powiatu 65 1 707 299 10 215 438 12 322 673
dzielnice m. st. Warszawy 18 407 69 1 341 271 1 578 928
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 2 413 37 831 21 483 20 114 675 25 659 407
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 262 5 566 927 7 019 405 8 774 906
    gminy do 20 000 mieszkańców 2 151 32 265 20 556 13 095 270 16 884 501
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
Polska - ogółem 1 590 781 107
miasta na prawach powiatu 65
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 1 590 781 42
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 14 206 42
    gminy do 20 000 mieszkańców 1 576 575

Województwa

Początek strony
Nazwa Liczba
mieszkańców wyborców
dolnośląskie 2 874 930 2 335 972
kujawsko-pomorskie 2 068 599 1 634 821
lubelskie 2 208 498 1 742 488
lubuskie 1 009 132 801 777
łódzkie 2 562 565 2 084 033
małopolskie 3 232 774 2 541 006
mazowieckie 5 045 860 4 071 712
opolskie 1 030 826 829 889
podkarpackie 2 124 093 1 648 408
podlaskie 1 207 107 950 496
pomorskie 2 168 021 1 715 542
śląskie 4 644 133 3 798 105
świętokrzyskie 1 309 726 1 046 684
warmińsko-mazurskie 1 452 338 1 134 251
wielkopolskie 3 353 130 2 643 732
zachodniopomorskie 1 690 348 1 350 897

Komitety wyborcze o zasięgu ponadwojewódzkim

Początek strony
Nazwa komitetu Typ Status Sygnatura
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci Komitety wyborcze koalicji Zarejestrowany ZPOW-7501-1/06
Komitet Wyborczy Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego Komitety wyborcze organizacji Zarejestrowany ZPOW-7502-3/06
Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy Komitety wyborcze partii Zarejestrowany ZPOW-7500-10/06
Komitet Wyborczy Jedność Rzemieślniczo-Kupiecka Komitety wyborcze partii Zarejestrowany ZPOW-7500-17/06
Komitet Wyborczy Klubu Narodowego Komitety wyborcze organizacji Zarejestrowany ZPOW-7502-6/06
Komitet Wyborczy Konfederacja - Godność i Praca Komitety wyborcze partii Zarejestrowany ZPOW-7500-13/06
Komitet Wyborczy Krajowej Partii Emerytów i Rencistów Komitety wyborcze partii Zarejestrowany ZPOW-7500-11/06
Komitet Wyborczy Krajowe Forum Bezrobotnych - Stowarzyszenie Społeczne Komitety wyborcze organizacji Zarejestrowany ZPOW-7502-4/06
Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin Komitety wyborcze partii Zarejestrowany ZPOW-7500-2/06
Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski Komitety wyborcze partii Zarejestrowany ZPOW-7500-8/06
Komitet Wyborczy Nowa Wizja Polski Komitety wyborcze partii Zarejestrowany ZPOW-7500-21/06
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP Komitety wyborcze partii Zarejestrowany ZPOW-7500-9/06
Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy Komitety wyborcze partii Zarejestrowany ZPOW-7500-1/06
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego Komitety wyborcze partii Zarejestrowany ZPOW-7500-6/06
Komitet Wyborczy Polskiej Partii Socjalistycznej Komitety wyborcze partii Zarejestrowany ZPOW-7500-19/06
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość Komitety wyborcze partii Zarejestrowany ZPOW-7500-7/06
Komitet Wyborczy Przymierze Samorządowe Prawicy Komitety wyborcze organizacji Zarejestrowany ZPOW-7502-5/06
Komitet Wyborczy Samoobrona Patriotyczna Komitety wyborcze organizacji Zarejestrowany ZPOW-7502-1/06
Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej Komitety wyborcze partii Zarejestrowany ZPOW-7500-12/06
Komitet Wyborczy Społecznego Towarzystwa Ekologicznego Pro Vita Et Patria w Gliwicach Komitety wyborcze organizacji Zarejestrowany ZPOW-7502-7/06
Komitet Wyborczy Stronnictwa Demokratycznego Komitety wyborcze partii Zarejestrowany ZPOW-7500-5/06
Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" Komitety wyborcze partii Zarejestrowany ZPOW-7500-20/06
Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej Komitety wyborcze partii Zarejestrowany ZPOW-7500-15/06
Komitet Wyborczy Unii Lewicy III RP Komitety wyborcze partii Zarejestrowany ZPOW-7500-18/06
Komitet Wyborczy Wierni Polsce Komitety wyborcze partii Zarejestrowany ZPOW-7500-14/06
Komitet Wyborczy Wyborców Mieszkańcy dla Polski Komitety wyborcze wyborców Zarejestrowany ZPOW-7503-1/06
Komitet Wyborczy Wyborców Obrona Narodu Polskiego Komitety wyborcze wyborców Zarejestrowany ZPOW-7503-3/06
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Ludowo-Narodowy Komitety wyborcze wyborców Zarejestrowany ZPOW-7503-4/06
Komitet Wyborczy Zieloni 2004 Komitety wyborcze partii Zarejestrowany ZPOW-7500-16/06
Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego Komitety wyborcze partii Zarejestrowany ZPOW-7500-3/06