PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat jędrzejowski

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat jędrzejowski - ogółem 9 141 97 72 289 91 423
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 9 141 97 72 289 91 423
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1 21 4 23 923 29 862
    gminy do 20 000 mieszkańców 8 120 93 48 366 61 561
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat jędrzejowski - ogółem 6 3
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 6 3
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1
    gminy do 20 000 mieszkańców 6 2

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Imielno 14 15 10 35 37
gm. Jędrzejów 4 21 5 20 171
gm. Małogoszcz 9 15 14 52 75
gm. Nagłowice 13 15 8 33 37
gm. Oksa 13 15 10 42 46
gm. Sędziszów 10 15 27 54 68
gm. Słupia (Jędrzejowska) 12 15 6 23 27
gm. Sobków 13 15 9 39 41
gm. Wodzisław 9 15 11 37 55
Suma: 97 141 100 335 557

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   23
gm. Imielno Wójt 2
gm. Jędrzejów Burmistrz 4
gm. Małogoszcz Burmistrz 3
gm. Nagłowice Wójt 2
gm. Oksa Wójt 3
gm. Sędziszów Burmistrz 3
gm. Słupia (Jędrzejowska) Wójt 1
gm. Sobków Wójt 2
gm. Wodzisław Wójt 3