PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat kutnowski

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat kutnowski - ogółem 11 171 116 86 438 106 648
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 11 171 116 86 438 106 648
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1 21 4 39 988 48 225
    gminy do 20 000 mieszkańców 10 150 112 46 450 58 423
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat kutnowski - ogółem 8 2 1
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 8 2 1
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1
    gminy do 20 000 mieszkańców 8 2

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Bedlno 14 15 4 27 28
gm. Dąbrowice 7 15 8 36 63
gm. Krośniewice 10 15 13 75 101
gm. Krzyżanów 14 15 4 50 52
gm. Kutno 10 15 13 34 41
gm. Łanięta 10 15 12 27 34
gm. Nowe Ostrowy 10 15 8 40 52
gm. Oporów 14 15 7 53 58
gm. Strzelce 14 15 7 59 62
gm. Żychlin 9 15 13 83 125
m. Kutno 4 21 8 28 261
Suma: 116 171 97 512 877

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   50
gm. Bedlno Wójt 2
gm. Dąbrowice Wójt 4
gm. Krośniewice Burmistrz 8
gm. Krzyżanów Wójt 4
gm. Kutno Wójt 3
gm. Łanięta Wójt 1
gm. Nowe Ostrowy Wójt 3
gm. Oporów Wójt 5
gm. Strzelce Wójt 6
gm. Żychlin Burmistrz 9
m. Kutno Prezydent miasta 5