PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat zduńskowolski

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat zduńskowolski - ogółem 4 66 39 54 414 68 452
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 4 66 39 54 414 68 452
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1 21 3 36 137 45 047
    gminy do 20 000 mieszkańców 3 45 36 18 277 23 405
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat zduńskowolski - ogółem 2 1 1
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 2 1 1
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1
    gminy do 20 000 mieszkańców 2 1

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Szadek 11 15 9 63 88
gm. Zapolice 11 15 5 44 57
gm. Zduńska Wola 14 15 9 70 74
m. Zduńska Wola 3 21 8 23 269
Suma: 39 66 31 200 488

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   23
gm. Szadek Burmistrz 7
gm. Zapolice Wójt 5
gm. Zduńska Wola Wójt 6
m. Zduńska Wola Prezydent miasta 5