PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat brzeziński

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat brzeziński - ogółem 5 75 56 24 670 30 688
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 5 75 56 24 670 30 688
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 0 0 0 0
    gminy do 20 000 mieszkańców 5 75 56 24 670 30 688
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat brzeziński - ogółem 4 1
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 4 1
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców
    gminy do 20 000 mieszkańców 4 1

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Brzeziny 14 15 8 47 48
gm. Dmosin 15 15 9 36 36
gm. Jeżów 11 15 4 15 20
gm. Rogów 11 15 6 32 45
m. Brzeziny 5 15 14 50 114
Suma: 56 75 41 180 263

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   16
gm. Brzeziny Wójt 3
gm. Dmosin Wójt 2
gm. Jeżów Wójt 1
gm. Rogów Wójt 3
m. Brzeziny Burmistrz 7