PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat bieruńsko-lędziński

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat bieruńsko-lędziński - ogółem 5 75 52 44 008 55 800
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 5 75 52 44 008 55 800
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 0 0 0 0
    gminy do 20 000 mieszkańców 5 75 52 44 008 55 800
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat bieruńsko-lędziński - ogółem 2 3
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 2 3
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców
    gminy do 20 000 mieszkańców 2 3

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Bojszowy 6 15 7 16 29
gm. Chełm Śląski 15 15 12 48 48
m. Bieruń 4 15 11 26 70
m. Imielin 15 15 6 37 37
m. Lędziny 12 15 14 93 112
Suma: 52 75 50 220 296

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   17
gm. Bojszowy Wójt 1
gm. Chełm Śląski Wójt 3
m. Bieruń Burmistrz 3
m. Imielin Burmistrz 2
m. Lędziny Burmistrz 8