PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat kętrzyński

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat kętrzyński - ogółem 6 96 54 54 904 69 744
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 6 96 54 54 904 69 744
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1 21 4 23 921 29 340
    gminy do 20 000 mieszkańców 5 75 50 30 983 40 404
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat kętrzyński - ogółem 3 3
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 3 3
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1
    gminy do 20 000 mieszkańców 3 2

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Barciany 10 15 6 29 43
gm. Kętrzyn 12 15 8 54 63
gm. Korsze 11 15 6 51 71
gm. Reszel 8 15 5 33 54
gm. Srokowo 9 15 8 30 41
m. Kętrzyn 4 21 8 32 256
Suma: 54 96 41 229 528

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   21
gm. Barciany Wójt 2
gm. Kętrzyn Wójt 5
gm. Korsze Burmistrz 5
gm. Reszel Burmistrz 3
gm. Srokowo Wójt 2
m. Kętrzyn Burmistrz 4