PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat lipnowski

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat lipnowski - ogółem 9 135 95 51 788 68 723
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 9 135 95 51 788 68 723
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 0 0 0 0
    gminy do 20 000 mieszkańców 9 135 95 51 788 68 723
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat lipnowski - ogółem 6 3
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 6 3
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców
    gminy do 20 000 mieszkańców 6 3

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Bobrowniki 7 15 8 33 64
gm. Chrostkowo 12 15 5 35 45
gm. Dobrzyń nad Wisłą 12 15 7 55 70
gm. Kikół 10 15 7 49 70
gm. Lipno 13 15 5 35 38
gm. Skępe 9 15 10 50 78
gm. Tłuchowo 12 15 9 41 47
gm. Wielgie 13 15 8 52 60
m. Lipno 7 15 7 30 60
Suma: 95 135 66 380 532

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   34
gm. Bobrowniki Wójt 4
gm. Chrostkowo Wójt 4
gm. Dobrzyń nad Wisłą Burmistrz 5
gm. Kikół Wójt 4
gm. Lipno Wójt 3
gm. Skępe Burmistrz 5
gm. Tłuchowo Wójt 1
gm. Wielgie Wójt 4
m. Lipno Burmistrz 4