PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat opoczyński

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat opoczyński - ogółem 8 126 64 62 623 81 173
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 8 126 64 62 623 81 173
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1 21 3 28 107 36 265
    gminy do 20 000 mieszkańców 7 105 61 34 516 44 908
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat opoczyński - ogółem 6 2
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 6 2
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1
    gminy do 20 000 mieszkańców 6 1

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Białaczów 7 15 6 29 51
gm. Drzewica 8 15 11 52 89
gm. Mniszków 7 15 11 37 60
gm. Opoczno 3 21 10 30 314
gm. Paradyż 10 15 3 21 31
gm. Poświętne 7 15 7 31 49
gm. Sławno 14 15 8 37 39
gm. Żarnów 8 15 7 32 53
Suma: 64 126 63 269 686

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   28
gm. Białaczów Wójt 3
gm. Drzewica Burmistrz 6
gm. Mniszków Wójt 2
gm. Opoczno Burmistrz 6
gm. Paradyż Wójt 2
gm. Poświętne Wójt 3
gm. Sławno Wójt 2
gm. Żarnów Wójt 4