PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat wadowicki

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat wadowicki - ogółem 10 162 60 120 011 155 730
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 10 162 60 120 011 155 730
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 2 42 8 63 622 81 450
    gminy do 20 000 mieszkańców 8 120 52 56 389 74 280
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat wadowicki - ogółem 7 3
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 7 3
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 2
    gminy do 20 000 mieszkańców 7 1

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Andrychów 4 21 6 23 168
gm. Brzeźnica 11 15 6 44 55
gm. Kalwaria Zebrzydowska 11 15 8 29 38
gm. Lanckorona 4 15 9 16 47
gm. Mucharz 5 15 4 13 33
gm. Spytkowice 5 15 12 21 42
gm. Stryszów 5 15 8 18 39
gm. Tomice 5 15 4 11 24
gm. Wadowice 4 21 6 23 164
gm. Wieprz 6 15 5 21 46
Suma: 60 162 68 219 656

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   27
gm. Andrychów Burmistrz 5
gm. Brzeźnica Wójt 5
gm. Kalwaria Zebrzydowska Burmistrz 2
gm. Lanckorona Wójt 3
gm. Mucharz Wójt 2
gm. Spytkowice Wójt 3
gm. Stryszów Wójt 2
gm. Tomice Wójt 1
gm. Wadowice Burmistrz 2
gm. Wieprz Wójt 2