PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat gliwicki

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat gliwicki - ogółem 8 126 71 92 278 114 367
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 8 126 71 92 278 114 367
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1 21 4 31 930 39 936
    gminy do 20 000 mieszkańców 7 105 67 60 348 74 431
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat gliwicki - ogółem 4 3 1
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 4 3 1
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1
    gminy do 20 000 mieszkańców 4 3

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Gierałtowice 4 15 6 10 26
gm. Pilchowice 6 15 13 29 48
gm. Rudziniec 12 15 8 49 61
gm. Sośnicowice 7 15 4 20 40
gm. Toszek 13 15 8 37 39
gm. Wielowieś 10 15 5 36 53
m. Knurów 4 21 9 34 307
m. Pyskowice 15 15 9 67 67
Suma: 71 126 62 282 641

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   25
gm. Gierałtowice Wójt 1
gm. Pilchowice Wójt 3
gm. Rudziniec Wójt 5
gm. Sośnicowice Burmistrz 2
gm. Toszek Burmistrz 2
gm. Wielowieś Wójt 4
m. Knurów Prezydent miasta 5
m. Pyskowice Burmistrz 3