PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat świdnicki

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat świdnicki - ogółem 5 81 43 59 020 72 873
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 5 81 43 59 020 72 873
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1 21 4 33 489 40 590
    gminy do 20 000 mieszkańców 4 60 39 25 531 32 283
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat świdnicki - ogółem 3 2
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 3 2
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1
    gminy do 20 000 mieszkańców 3 1

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Mełgiew 8 15 8 33 53
gm. Piaski 11 15 23 65 84
gm. Rybczewice 12 15 5 42 51
gm. Trawniki 8 15 10 42 73
m. Świdnik 4 21 6 21 179
Suma: 43 81 52 203 440

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   17
gm. Mełgiew Wójt 3
gm. Piaski Burmistrz 4
gm. Rybczewice Wójt 3
gm. Trawniki Wójt 3
m. Świdnik Burmistrz 4