PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat zwoleński

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat zwoleński - ogółem 5 75 59 29 647 38 565
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 5 75 59 29 647 38 565
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 0 0 0 0
    gminy do 20 000 mieszkańców 5 75 59 29 647 38 565
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat zwoleński - ogółem 4 1
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 4 1
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców
    gminy do 20 000 mieszkańców 4 1

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Kazanów 13 15 6 54 63
gm. Policzna 10 15 6 46 65
gm. Przyłęk 15 15 8 73 73
gm. Tczów 12 15 4 28 32
gm. Zwoleń 9 15 8 49 82
Suma: 59 75 32 250 315

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   21
gm. Kazanów Wójt 4
gm. Policzna Wójt 4
gm. Przyłęk Wójt 5
gm. Tczów Wójt 2
gm. Zwoleń Burmistrz 6