PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat wołowski

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat wołowski - ogółem 3 51 30 38 416 47 921
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 3 51 30 38 416 47 921
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1 21 4 18 170 22 700
    gminy do 20 000 mieszkańców 2 30 26 20 246 25 221
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat wołowski - ogółem 1 2
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 1 2
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1
    gminy do 20 000 mieszkańców 1 1

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Brzeg Dolny 15 15 7 49 49
gm. Wińsko 11 15 9 47 61
gm. Wołów 4 21 5 19 158
Suma: 30 51 21 115 268

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   12
gm. Brzeg Dolny Burmistrz 3
gm. Wińsko Wójt 5
gm. Wołów Burmistrz 4