PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat węgorzewski

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat węgorzewski - ogółem 3 45 30 19 665 24 816
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 3 45 30 19 665 24 816
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 0 0 0 0
    gminy do 20 000 mieszkańców 3 45 30 19 665 24 816
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat węgorzewski - ogółem 2 1
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 2 1
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców
    gminy do 20 000 mieszkańców 2 1

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Budry 13 15 6 30 35
gm. Pozezdrze 10 15 9 35 52
gm. Węgorzewo 7 15 15 52 86
Suma: 30 45 30 117 173

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   11
gm. Budry Wójt 2
gm. Pozezdrze Wójt 3
gm. Węgorzewo Burmistrz 6