PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat bocheński

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat bocheński - ogółem 9 141 77 76 839 100 689
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 9 141 77 76 839 100 689
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1 21 4 23 549 29 782
    gminy do 20 000 mieszkańców 8 120 73 53 290 70 907
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat bocheński - ogółem 7 2
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 7 2
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1
    gminy do 20 000 mieszkańców 7 1

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Bochnia 12 15 10 30 33
gm. Drwinia 10 15 8 34 54
gm. Lipnica Murowana 6 15 5 15 30
gm. Łapanów 14 15 11 27 29
gm. Nowy Wiśnicz 10 15 7 32 41
gm. Rzezawa 9 15 6 31 53
gm. Trzciana 7 15 3 14 27
gm. Żegocina 5 15 4 12 34
m. Bochnia 4 21 6 23 194
Suma: 77 141 60 218 495

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   23
gm. Bochnia Wójt 2
gm. Drwinia Wójt 4
gm. Lipnica Murowana Wójt 2
gm. Łapanów Wójt 1
gm. Nowy Wiśnicz Burmistrz 2
gm. Rzezawa Wójt 4
gm. Trzciana Wójt 2
gm. Żegocina Wójt 2
m. Bochnia Burmistrz 4