PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat mikołowski

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat mikołowski - ogółem 5 87 26 72 371 90 066
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 5 87 26 72 371 90 066
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 2 42 8 48 400 59 745
    gminy do 20 000 mieszkańców 3 45 18 23 971 30 321
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat mikołowski - ogółem 2 3
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 2 3
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 2
    gminy do 20 000 mieszkańców 2 1

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Ornontowice 4 15 6 12 29
gm. Wyry 4 15 7 20 62
m. Łaziska Górne 4 21 7 26 239
m. Mikołów 4 21 5 20 158
m. Orzesze 10 15 13 54 79
Suma: 26 87 38 132 567

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   16
gm. Ornontowice Wójt 2
gm. Wyry Wójt 4
m. Łaziska Górne Burmistrz 3
m. Mikołów Burmistrz 2
m. Orzesze Burmistrz 5