PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat kępiński

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat kępiński - ogółem 7 111 49 43 169 55 816
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 7 111 49 43 169 55 816
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1 21 3 19 412 24 547
    gminy do 20 000 mieszkańców 6 90 46 23 757 31 269
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat kępiński - ogółem 6 1
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 6 1
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1
    gminy do 20 000 mieszkańców 6

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Baranów 8 15 6 24 37
gm. Bralin 7 15 5 19 34
gm. Kępno 3 21 5 14 152
gm. Łęka Opatowska 9 15 5 27 42
gm. Perzów 7 15 5 17 25
gm. Rychtal 8 15 5 18 27
gm. Trzcinica 7 15 7 22 44
Suma: 49 111 38 141 361

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   15
gm. Baranów Wójt 2
gm. Bralin Wójt 2
gm. Kępno Burmistrz 3
gm. Łęka Opatowska Wójt 3
gm. Perzów Wójt 1
gm. Rychtal Wójt 1
gm. Trzcinica Wójt 3