PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat hajnowski

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat hajnowski - ogółem 9 141 73 41 751 50 624
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 9 141 73 41 751 50 624
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1 21 3 18 967 23 362
    gminy do 20 000 mieszkańców 8 120 70 22 784 27 262
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat hajnowski - ogółem 7 2
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 7 2
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1
    gminy do 20 000 mieszkańców 7 1

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Białowieża 7 15 7 30 58
gm. Czeremcha 7 15 12 39 69
gm. Czyże 10 15 2 16 23
gm. Dubicze Cerkiewne 13 15 11 37 42
gm. Hajnówka 10 15 9 32 41
gm. Kleszczele 9 15 6 30 46
gm. Narew 4 15 8 19 53
gm. Narewka 10 15 6 28 39
m. Hajnówka 3 21 6 16 157
Suma: 73 141 67 247 528

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   23
gm. Białowieża Wójt 4
gm. Czeremcha Wójt 4
gm. Czyże Wójt 2
gm. Dubicze Cerkiewne Wójt 2
gm. Hajnówka Wójt 2
gm. Kleszczele Burmistrz 3
gm. Narew Wójt 3
gm. Narewka Wójt 1
m. Hajnówka Burmistrz 2