PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat przeworski

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat przeworski - ogółem 9 135 76 61 689 80 544
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 9 135 76 61 689 80 544
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 0 0 0 0
    gminy do 20 000 mieszkańców 9 135 76 61 689 80 544
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat przeworski - ogółem 6 3
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 6 3
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców
    gminy do 20 000 mieszkańców 6 3

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Adamówka 6 15 4 15 39
gm. Gać 6 15 5 15 34
gm. Jawornik Polski 8 15 8 26 47
gm. Kańczuga 9 15 8 23 35
gm. Przeworsk 10 15 9 40 60
gm. Sieniawa 9 15 5 31 52
gm. Tryńcza 8 15 4 16 29
gm. Zarzecze 9 15 7 20 28
m. Przeworsk 11 15 13 66 79
Suma: 76 135 63 252 403

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   25
gm. Adamówka Wójt 2
gm. Gać Wójt 2
gm. Jawornik Polski Wójt 3
gm. Kańczuga Burmistrz 2
gm. Przeworsk Wójt 5
gm. Sieniawa Burmistrz 3
gm. Tryńcza Wójt 2
gm. Zarzecze Wójt 1
m. Przeworsk Burmistrz 5